facebook

ДепартаментПраво

Симулативни съдебни процеси

 

 Симулативен съдебен процес по оспорване на индивидуален административен акт

 

   На 17.01.2023 г. в рамките на инициативата на Департамент „Право“ – „Дни на административното правосъдие“ в зала 210, корпус 1 се проведе симулативен съдебен процес. Участие взеха следните студенти от втори курс: Христина Данова, Кристина Пальова, Мариела Станчева, Мартина Гигова, Александра Кирилова, Синем Мюмюнали, Явор Димитров и Добромир Радев. Те се превъплатиха в ролите на страни и участници в първоинстанционен съдебен административен процес, в който бе разгледана жалба против индивидуален административен акт. Съдия по делото бе Елица Райковска – съдия в Административен съд София - град и бивш възпитаник на НБУ. Тя похвали искрено участниците за положените усилия и сподели, че се е чувствала като на истинско дело. Съдия Райковска се затрудни да отличи единия от отборите като по-добре представил се, поради което победител не беше излъчен. Участниците споделиха, че всички се чувстват победители заради натрупаните знания и опит в подготовката за състезанието. 

След приключване на съдебното заседание се проведе и дискусия с публиката относно възможните изходи на производството.

Модератор на събитието бе гл. ас. д-р Памела Бучкова.

 

 

 

 

 Симулативен съдебен процес на тема „Производство по трудовоправен спор пред първа инстанция“

 

      На 16 януари 2024 г., от 14.40 часа, в 210 зала на I-ви учебен корпус се проведе симулативен съдебен процес на тема „Производство по трудовоправен спор пред първа инстанция“. Участници бяха студентите от IV-ти курс на специалност „Право“ от Нов български университет Магдалена Екмекчиян, Натали Али, Мурад Табаков, Николай Вълканов, Габриела Иванова, Яра Хабаш, Даниел Алексиев, Денислав Петров, Иво Бучуков, Лора Ячкова и Ралица Борисова. Те успешно пресъздадоха реални производства по оспорване на законосъобразността на наложено наказание „уволнение“ и разглеждане на иск за присъждане на обезщетение по чл. 224 и обезщетение по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда.

Събитието беше организирано от преподавателите в Департамент „Право“ на Нов български университет доц. д.ю.н. Ивайло Стайков и гл. ас. д-р Мария Чочова.

 

 

 

 

 

 

Симулативен съдебен процес на тема „Производство по осигуритерноправен спор пред касационната инстанция“

 

    На 7 юни 2023 г. от 14.40 часа, в зала 210 на I-ви учебен корпус се проведе симулиран съдебен процес на тема „Производство по осигурителноправен спор пред касационната инстанция“. Участници бяха студенти от IV-ти курс на специалност „Право“ от Нов български университет.  Студентите Юлиан Карамфилов, Роберто Методиев, Калина Димитрова, Ивайло Мичев, Тодор Къртев, Любен Симеонов и Анна–Мария Христова успешно влязоха в ролите на адвокати, съдии, прокурор и юрисконсулт, участвайки в пресъздаването на производство пред касационната инстанция (Върховния административен съд) по обжалване на съдебно решение на първоинстанционния съд по  осигурителноправен спор.

 

 

Симулативният процес беше подготвен въз основа на реално производство по съдебно оспорване на разпореждане, издадено от Директора на Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ към Националния осигурителен институт. Присъстваха студенти от програма „Право“ и други програми на Нов български университет. В края на мероприятието се обсъдиха различни аспекти на представения симулиран съдебен процес.

 

 

 

Симулираният съдебен процес е една от възможностите за практическо приложение на начините и подходите за решаване на юридически казуси. Той е и възможност за реално приложение на придобитите теоретични познания по трудово право и осигурително право. Чрез участието в подготовката и симулацията на съдебен процес студентите придобиват практически познания и усъвършенстват способностите си да изразяват аргументирани правни изложения, да структурират и излагат съдържанието на съдебни книжа, да изграждат линията на защита и да намират конкретни решения на възникнали правни спорове.

 

 

Събитието беше организирано от преподавателите в Департамент „Право“ на Нов български университет доц. д.ю.н. Ивайло Стайков и д-р Мария Чочова.