facebook

ДепартаментПраво

Сесия септември 2023 г.

 

СЕСИЯ НА ПРОГРАМА ПРАВО
1 - 17 септември 2023 г.
 
сигн. гр. № име на курса семестър преподавател  Дата на изпита начало на изпита
/час/
край на изпита
/час/
Зала
LAWN100  1 Обща теория на правото 1 доц. д-р Д. Топчийска 5.9.2023 11.20 12.50 зала 303, к. 2
LAWN101 1 УпражненияОбща теория на правото 1 доц. д-р Д. Топчийска 5.9.2023 11.20 12.50 зала 303, к. 2
LAWN102 1 История на българската държава и право 1 доц. д-р П. Неделева
15.9.2023 11.20 12.50 зала 404, к. 2
LAWN103 1 Упражнения по история на българската държава и право 1 доц. д-р П. Неделева
15.9.2023 11.20 12.50 зала 404, к. 2
LAWN104 1, 4, 5 Латински език за юристи - I част 1 гл. ас. д-р Г. Гочев 11.9.2023 11.20 12.50 зала 303, к. 2
LAWN104 2, 3, 6 Латински език за юристи - I част 1 гл. ас. д-р В. Маринов 12.9.2023 9.40 11.10 зала 303, к. 2
LAWN105 1 Външна политика на РБ 1 доц. д-р К. Йочева 16.9.2023 8.00 9.30 зала 303, к. 2
LAWN106 1 Обща теория на държавата 1 проф. д-р Х. Тодоров 8.9.2023 11.20 12.50 зала 303, к. 2
LAWN108 1 Основи на философията на правото 1 доц. д-р Я. Захариев 12.9.2023 11.20 12.50 зала 310, к. 2
LAWN109 1 Нормотворчество 1 проф. д-р Е. Михайлова 7.9.2023 9.40 11.10 зала 411, к. 1
LAWN315 1 Римско публично право 1 проф. М. Новкиришка, д. н. 16.9.2023 11.20 12.50 зала 115, к. 2
LAWN206 1 Основни права на гражданите и тяхната защита 1 доц. д-р Д. Марчева 7.9.2023 13.00 14.30 зала 310, к. 2
LAWN107 1 Правна социология 2 проф. д-р М. Канушев 15.9.2023 13.00 14.30 зала 410, к. 2
LAWN205 1, 2 и 5 Латински език за юристи - II част 2 гл. ас. д-р Г. Гочев 11.9.2023 11.20 12.50 зала 303, к. 2
LAWN205 3, 4 и 6 Латински език за юристи - II част 2 гл. ас. д-р В. Маринов 12.9.2023 9.40 11.10 зала 303, к. 2
LAWN207 1 Парламентарно право 2 доц. д-р С. Ботушарова 15.9.2023 13.00 14.30 зала 303, к. 2
LAWN208 1 Конституционно правосъдие 2 доц. д-р С. Ботушарова 15.9.2023 13.00 14.30 зала 303, к. 2
LAWN209 1 Избирателни системи и избирателни процедури 2 доц. д-р Д. Топчийска 5.9.2023 9.40 11.10 зала 310, к. 2
LAWN215 1 Развитие на българския конституционализъм 2 проф. д-р Е. Михайлова,        проф. д-р В. Методиев 7.9.2023 11.20 12.50 зала 214, к. 1
LAWN218 1 Римско частно право 2 проф. М. Новкиришка, д. н. 16.9.2023 9.40 11.10 зала 407, к. 1
LAWN220 1 Юристи, юридически професии, правна етика 2 доц. д-р П. Неделева 15.9.2023 13.00 14.30 зала 409, к. 2
LAWN221 1 Организация на съдебната система и правозащитните институции 2 гл. ас. д-р П. Бучкова 4.9.2023 9.40 11.10 зала 407, к. 1
LAWN216 1 Конституционно право 3 проф. д-р Е. Михайлова,         доц. д-р Д. Марчева
7.9.2023 9.40 11.10 зала 411, к. 1
LAWN217 1, 2 и 3 Упражнения по конституционно право 3 доц. д-р Д. Марчева
7.9.2023 9.40 11.10 зала 411, к. 1
LAWN302 1 Административно право и административен процес 3 проф. Р. Николова, д. н. 15.9.2023 8.00 9.30 зала 303, к. 2
LAWN303 1 Упражнения по административно право и административен процес 3 гл. ас. д-р П. Бучкова 4.9.2023 9.40 11.10 зала 407, к. 1
LAWN304 1, 2 и 3 Английски език за юристи - I част 3 д-р И. Димитрова 12.9.2023 9.40 12.50 зала 411, к. 1
LAWN305 1 Административно правосъдие 3 гл. ас. д-р П. Бучкова 4.9.2023 11.20 12.50 зала 407, к. 1
LAWN306  1 Административно наказване 3 гл. ас. д-р П. Бучкова 4.9.2023 13.00 14.30 зала 407, к. 1
LAWN307 1 Общинско право 3 проф. Р. Николова, д. н. 15.9.2023 9.40 11.10 зала 303, к. 2
LAWN309 1 Право на индустриалната собственост 3 проф. д-р В. Манева 12.9.2023 14.40 16.10 зала 405, к. 1
LAWN310 1 Държавна служба 3 проф. Р. Николова, д. н. 15.9.2023 9.40 11.10 зала 303, к. 2
LAWN313 1 Немски език за юристи - I част 3 д-р Д. Петрова 2.9.2023 9.40 11.10 зала 214, к. 1
LAWN314 1 Френски език за юристи - I част 3 ас. д-р Ч. Казак 13.9.2023 9.40 11.10 зала 303, к. 2
LAWN300 1 Гражданско право (обща част) 4 гл. ас. д-р Е. Димитрова 16.9.2023 9.40 11.10 зала 405, к. 1
LAWN301 1, 2 и 3 Упражнения по гражданско право (обща част) 4 гл. ас. д-р Е. Димитрова 16.9.2023 9.40 11.10 зала 405, к. 1
LAWN402 1 Вещно право 4 проф. Е. Матеева, д. н. 1.9.2023 13.00 14.30 зала 411, к. 1
LAWN402 2 Вещно право 4 доц. д-р Н. Колев 17.9.2023 11.20 12.50 зала 303, к. 2
LAWN403 1, 2 и 3 Упражнения по вещно право 4 А. Георгиев 1.9.2023 9.40 11.10 зала 411, к. 1
LAWN404 1 Финансово право 4 доц. д-р Г. Симеонова 11.9.2023 9.40 11.10 зала 407, к. 1
LAWN405 1, 2 и 3 Упражнения по Финансово право 4 доц. д-р Г. Симеонова 11.9.2023 9.40 11.10 зала 407, к. 1
LAWN406 1, 2 и 3 Английски език за юристи - II част 4 д-р И. Димитрова 12.9.2023 9.40 12.50 зала 411, к. 1
LAWN411 1 Авторско право 4 проф. д-р В. Манева 12.9.2023 14.40 16.10 зала 405, к. 1
LAWN416 1 Теория и практика на административното договаряне 4 гл. ас. д-р П. Бучкова 4.9.2023 13.00 14.30 зала 407, к. 1
LAWN420 1 Немски език за юристи - II част 4 д-р Д. Петрова 2.9.2023 9.40 11.10 зала 214, к. 1
LAWN421 1 Френски език за юристи - II част 4 ас. д-р Ч. Казак 13.9.2023 9.40 11.10 зала 303, к. 2
LAWN422 1 Митническо право 4 доц. д-р Г. Симеонова 11.9.2023 11.20 12.50 зала 407, к. 1
LAWN500 1 Семейно право 5 доц. д-р Ц. Петкова 13.9.2023 11.20 12.50 зала 405, к. 1
LAWN501 1 Упражнения по Семейно право 5 доц. д-р Ц. Петкова 13.9.2023 11.20 12.50 зала 405, к. 1
LAWN502 1 Наследствено право 5 доц. д-р Ц. Петкова 13.9.2023 13.00 14.30 зала 405, к. 1
LAWN503 1 Упражнения по Наследствено право 5 доц. д-р Ц. Петкова 13.9.2023 13.00 14.30 зала 405, к. 1
LAWN506 1 Данъчно право 5 доц. д-р Г. Симеонова 12.9.2023 9.40 11.10 зала 407, к. 1
LAWN507 1 Упражнения по Данъчно право 5 доц. д-р Г. Симеонова 12.9.2023 9.40 11.10 зала 407, к. 1
LAWN511 1 Международноправна закрила на интелектуалната собственост 5 проф. д-р В. Манева 12.9.2023 13.00 14.30 зала 405, к. 1
LAWN513 1 Медицинско право 5 доц. д-р Д. Марчева 7.9.2023 11.20 12.50 зала 403, к. 2
LAWN516 1, 2 и 3 Английски език за юристи - III част 5 д-р И. Лозанова 2.9.2023 14.40 16.10 зала 407, к. 1
LAWN517 1 Немски език за юристи - III част 3 д-р Д. Петрова 2.9.2023 9.40 11.10 зала 214, к. 1
LAWN518 1 Френски език за юристи - III част 5 ас. д-р Ч. Казак 13.9.2023 9.40 11.10 зала 303, к. 2
LAWN521 1 Правен режим на държавните помощи 5 доц. д-р Г. Симеонова 12.9.2023 11.20 12.50 зала 310, к. 2
LAWN523 1 Европейски съд по правата на човека – юрисдикция, процедура и практика 5 д-р Р. Георгиева 14.9.2023 18.00 19.30 зала 310, к. 2
LAWN524 1 Медийно право 5 проф. Р. Николова, д. н. 15.9.2023 9.40 11.10 зала 303, к. 2
LAWN504 1 Облигационно право 6 доц. д-р С. Цонева 7.9.2023 8.00 16.10 зала 405, к. 1
LAWN505 1, 2 и 3 Упражнения по облигационно право 6 доц. д-р С. Цонева 7.9.2023 8.00 16.10 зала 405, к. 1
LAWN522 1 Правна закрила на детето 6 доц. д-р Ц. Петкова 13.9.2023 11.20 12.50 зала 405, к. 1
LAWN600 1 Търговско право - І част 6 проф. Е. Матеева, д. н. 1.9.2023 8.00 9.30 зала 413, к. 1
LAWN600 2 Търговско право - І част 6 доц. д-р Н. Колев 17.9.2023 8.00 9.30 зала 303, к. 2
LAWN601 1-4 Упражнения по търговско право - І част 6 ас. д-р Ив. Малинов 1.9.2023 11.20 12.50 зала 405, к. 2
LAWN604 1 Международно публично право 6 доц. д-р К. Йочева 16.9.2023 9.40 11.10 зала 411, к. 1
LAWN605 1 Упражнения по Международно публично право 6 доц. д-р К. Йочева 16.9.2023 9.40 11.10 зала 411, к. 1
LAWN606 1 Данъчно процесуално право 6 доц. д-р Г. Симеонова 11.9.2023 13.00 14.30 зала 407, к. 1
LAWN608 1 Международни организации 6 доц. д-р К. Йочева 16.9.2023 8.00 9.30 зала 303, к. 2
LAWN610 1 Международни договори 6 доц. д-р К. Йочева 16.9.2023 8.00 9.30 зала 303, к. 2
LAWN614 1, 2, 3 Английски език за юристи - IV част 6 д-р И. Лозанова 2.9.2023 14.40 16.10 зала 407, к. 1
LAWN615 1 Немски език за юристи - IV част 3 д-р Даниела Петрова 2.9.2023 9.40 11.10 зала 214, к. 1
LAWN616 1 Френски език за юристи - IV част 6 ас. д-р Четин Казак 13.9.2023 9.40 11.10 зала 303, к. 2
LAWN620 1 Практикум по административно право и административен процес 6 гл. ас. д-р П. Бучкова 4.9.2023 9.40 11.10 зала 407, к. 1
LAWN621 1, 2, 3, 4 Упражнения по данъчен процес 6 доц. д-р Г. Симеонова 11.9.2023 13.00 14.30 зала 407, к. 1
LAWN700 1 Трудово право 7 доц.  И. Стайков, д. н. 15.9.2023 9.40 12.50 зала 411, к. 1
LAWN701 1, 2, 3, 4 Упражнения по трудово право 7 ас. д-р М. Чочова 15.9.2023 9.40 12.50 зала 411, к. 1
LAWN702 1 Търговско право - II част 7 проф. Е. Матеева, д. н. 1.9.2023 9.40 11.10 зала 413, к. 1
LAWN702 2 Търговско право - II част 7 доц. д-р Н. Колев 17.9.2023 9.40 11.10 зала 303, к. 2
LAWN703 1, 2, 3, 4 Упражнеиня по търговско право - II част 7 ас. д-р Ив. Малинов 1.9.2023 11.20 12.50 зала 405, к. 2
LAWN707 1 Застрахователно право 7 доц. д-р Н. Колев 17.9.2023 13.00 14.30 зала 404, к. 2
LAWN709 1 Дипломатическо право 7 доц. д-р К. Йочева 16.9.2023 8.00 9.30 зала 303, к. 2
LAWN710 1 Международни отношения 7 ас. д-р Четин Казак 13.9.2023 11.20 12.50 зала 404, к. 2
LAWN713 1 Международно търговско право 7 доц. д-р К. Йочева 16.9.2023 8.00 9.30 зала 303, к. 2
LAWN724 1 Обществени поръчки, концесии и публично-частно партньорство 7 доц. д-р Д. Марчева 7.9.2023 11.20 12.50 зала 403, к. 2
LAWN704 1 Наказателно право 8 доц. д-р Р. Костадинова 16.9.2023 9.40 12.50 зала 111, к. 2
LAWN705 1, 2, 3 Упражнения по Наказателно право 8 доц. д-р Р. Костадинова 16.9.2023 13.00 14.30 зала 111, к. 2
LAWN800 1 Осигурително право 8 доц. И. Стайков, д. н. 15.9.2023 9.40 12.50 зала 411, к. 1
LAWN801 1, 2, 3, 4 Упражнения по Осигурително право 8 ас. д-р М. Чочова 15.9.2023 9.40 12.50 зала 411, к. 1
LAWN806 1 Криминология 8 д-р Р. Смедовска 14.9.2023 9.40 11.10 зала 403, к. 2
LAWN807 1 Арбитраж 8 гл. ас. д-р Д. Димитров 11.9.2023 16.20 17.50 зала 310, к. 2
LAWN809 1 Международно наказателно право 8 доц. д-р Р. Костадинова 16.9.2023 14.40 17.50 зала 111, к. 2
LAWN826 1 Медиация 8 доц. д-р П. Неделева 15.9.2023 13.00 14.30 зала 409, к. 2
LAWN009 1 Съдебни експертизи 9 доц. д-р З. Кръстева 4.9.2023 9.40 11.10 зала 303, к. 2
LAWN804 1 Гражданско процесуално право 9 доц. Т. Коларов, д. н. 8.9.2023 8.00 9.30 зала 407, к. 1
LAWN805 1 Упражнения по гражданско процесуално право 9 А. Ангелов 17.9.2023 11.20 12.50 зала 404, к. 2
LAWN805 2, 3 и 4 Упражнения по гражданско процесуално право 9 М. Глушкова 11.9.2023 11.20 12.50 зала 308, к. 2
LAWN902 1 и 2 Международно частно право 9 гл. ас. д-р Д. Димитров 11.9.2023 14.40 16.10 зала 303, к. 2
LAWN903 1, 2, 3, 4 Упражнения по международно частно право 9 гл. ас. д-р А. Андреев 13.9.2023 9.40 11.10 зала 403, к. 2
LAWN906 1 Право на чуждестранните инвестиции 9 гл. ас. д-р А. Андреев 13.9.2023 9.40 11.10 зала 403, к. 2
LAWN908 1 Нотариално право 9 проф. Е. Матеева, д. н. 1.9.2023 14.40 16.10 зала 403, к. 2
LAWN910 1 Банково право 9 доц. д-р Н. Колев 17.9.2023 13.00 14.30 зала 404, к. 2
LAWN911 1 Борсово право 9 гл. ас. д-р С. Цонева 7.9.2023 9.40 11.10 зала 405, к. 1
LAWN900 1 Наказателно процесуално право 10 проф. д-р В. Вучков 14.9.2023 14.40 16.10 зала 303, к. 2
LAWN001 1 Криминалистика 10 доц. д-р З. Кръстева 4.9.2023 9.40 11.20 зала 303, к. 2
LAWN003 1 Право на Европейския съюз 10 доц. д-р К. Йочева 16.9.2023 11.20 12.50 зала 411, к. 1
LAWN005 1-5 Упражнения по Наказателно процесуално право - II част 10 гл. ас. д-р Е. Недялкова 14.9.2023 14.40 16.10 зала 303, к. 2
LAWN006 1 Изпълнение на наказанията 10 проф. д-р В. Вучков 14.9.2023 16.20 17.50 зала 303, к. 2
LAWN007 1 Конкурентно право на Европейския съюз 10 гл. ас. д-р А. Андреев 13.9.2023 9.40 11.10 зала 403, к. 2
LAWN015 1, 2, 3, 4 Упражнения по Право на Европейския съюз 10 ас. д-р Четин Казак 13.9.2023 11.20 12.50 зала 404, к. 2
LAWN034 1 Информационно право 10 доц. д-р Д. Топчийска 5.9.2023 9.40 11.10 зала 310, к. 2