facebook

ДепартаментПраво

Ръководител на департамент

 

Проф. д-р Екатерина Михайлова

Проф. д-р Екатерина Михайлова

 

Проф.  Михайлова e  ръководител на департамент „Право“ от 20 септември 2017 г. Проф. д-р Екатерина Михайлова е щатен преподавател към департамент „Право“ в НБУ. През 2007 г. е избрана за почетен професор на НБУ, за принос за развитието на теорията и практиката на парламентарната държава, а от 2016 г. е професор по история на държавата и правото в НБУ. Член е на Настоятелството на Университета.


Екатерина Михайлова завършва право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и започва да работи като адвокат. От 1991 г до 2013 г. е избирана за народен представител в 36-то, 37-то, 38-то, 39-то, 40-то и 41-то Народно събрание на Република България. Заместник-председател на 40-то и 41-то Народното събрание.


Автор е на монографиите „Парламентаризъм и правова държава в България“, „Ролята на държавния глава в законодателния процес, Преглед на българските конституционни модели“, „Тоталитарната държава и право в България 1944-1989“. Има множество публикации и интервюта в печатни и електронни медии на тема конституция, държавни институции и др. Организатор и участник в множество конференции и семинари.


През 2013 г. става член на Комисията по помилванията при Президента на републиката. От 2015 г. е член на Консултативният конституционен съвет при Омбудсмана на Република България.

 

 

За контакти

 

корпус 1, стая 410

тел.: 02 / 8110 420; в. 14102

e-mail: ekmihaylova@nbu.bg