facebook

ДепартаментПраво

Ръководител на департамент

 Проф. д-р Веселин Вучков 

 

 

Проф. Веселин Вучков е ръководител на департамент „Право“ от 1-и октомври 2021 г.

Веселин Вучков е магистър по право от Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ (1994). След това работи като следовател. През 1996 г. започва академична кариера в Академията на МВР. Защитава дисертационен труд през 2003 г. и придобива образователна и научна степен „доктор по наказателно-процесуално право“ с тема „Предмет и тежест на доказване в наказателното производство“.

 

През 2010 г. заема академичната длъжност „доцент“ с хабилитационен труд „Доказателствени средства в наказателното производство: същност и видове“. От 2016 г. е професор с хабилитационен труд „Образуване на досъдебно производство – актуални проблеми“. Автор и съавтор на сборници и помагала по наказателен процес, съдържащи казуси, тестове, схеми и таблици, тълкувателна и конкретна съдебна практика.

 

Чете лекционни курсове по: Наказателен процес, Наказателно-изпълнително (пенитенциарно) право и Правен режим на разузнавателните служби. Има публикации и на историческа тематика.

 

Консултант и организатор на игралния филм на режисьора Иван Ничев „Можеш ли да убиваш“ (2019).

 

В периода от 2009 г. до 2013 г. е зам.-министър на вътрешните работи с отговорности по нормотворчество, международна дейност, диалог с Европейски съюз и Съвет на Европа, архив на МВР и др.

 

Бил е народен представител в 42 и 43 ОНС и министър на вътрешните работи от м. ноември 2014 г. до м. март 2015 г.

 

За контакти:

 

корпус 1, стая 410

тел.: 02 / 8110 420; в. 14102

e-mail: vvuchkov@nbu.bg