facebook

ДепартаментПраво

УБЕЖИЩЕТО В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО

ubejishte_184x250_fit_478b24840a

УБЕЖИЩЕТО В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО

Благой Видин

Други публикации

Издателство Авангард прима, 2010 г.

 

В монографията авторът – който е дългогодишен председател или член на Комисията по предоставяне на убежище, която е помощен орган на Президента/Вицепрезидента на Република България - прави първи опит в българската международноправна наука за цялостно сравнително правно изследване на уредбата на убежището в международното право, правото на ЕС и вътрешното право.
За целите на изследването се приема едно по-широко разбиране за „убежище“ като „закрила, която една държава предоставя на своя територия на лица от друга държава, които бягат от преследване или сериозна опасност“. Познаването на международните стандарти в областта на убежището в този смисъл е нужно, тъй като те не са уеднаквени и общовалидни за всички държави по света – в този смисъл особено полезнен е анализът на стандартите, възприети в рамките на такива значими субекти на международното право от европейско измерение като Съвета на Европа и Европейския съюз, в които България е пълноправен член.
Монографията ще бъде полезна както на студенти, които изучават въпроси на международното право, така и и на практикуващи юристи, оказващи правна помощ на търсещи убежище лица.