facebook

ДепартаментПраво

Търговско право, книга втора, търговски сделки, Фенея, 2008

P-Goleva1_TP_184x250_fit_478b24840a

Търговско право, книга втора, търговски сделки, Фенея, 2008

Поля Голева

Други публикации

„Фенея“, 2008

 

Търговската сделка притежава всичкиродови белези на понятието “сделка”, т.е. тя е волеизявление на субект на частното право, насочено към възникване, изменение или прекратяване на частноправни последици.

Сделката е правна абстракция, създадена през 19 век на пандектистите  и намерила нормативен израз за първи път в Гражданския кодекс на Саксония.

Сделката е понятие на частното право. Сделки има в облигационното, вещното, семейното, трудовото право. Тя е правомерен юридически факт с частноправни последици.

Едната страна по търговската сделка трябва да бъде търговец. Другата страна също може да бъде търговец, но може да бъде и физическо или юридическо лице, което няма качеството на търговец.