facebook

ДепартаментПраво

Транспортни престъпления, Сиела, 2012 г.

transport_184x250_fit_478b24840a

Транспортни престъпления, Сиела, 2012 г.

Ралица Костадинова

Други публикации

Сиела, 2012 г.

В настоящата книга авторът изследва същността на транспортните престъпления и в частност ролята на наказателното право в противодействието на транспортния травматизъм. Актуалният характер на книгата се определя от липсата на самостоятелно и пълно научно изследване в българската правна литература, което да изследва наказателноправната защита на транспортната безопасност. Проблемите, свързани с транспортните престъпления, имат значение както за правната теория, така и за нормотворчеството и правоприлагането, имащи за цел противодействието на транспортната престъпност.