facebook

ДепартаментПраво

Ролята на държавния глава в законодателния процес

roliata-na-dyrzhavnia-glava-v-zakonodatelnia-proces-ekaterina-mihajlova_184x250_fit_478b24840a

Ролята на държавния глава в законодателния процес

Екатерина Михайлова, Издателство Нов български университет, 2015 г.

Научни и учебни издания

 

 

В книгата се разглеждат правомощията на държавния глава спрямо законодателния процес при всяка от българските конституции, като специално се анализира балансиращата им функция при вземането на законодателните решения. Анализирани са политическите последици от различните видове правомощия на държавния глава при действието на четирите конституционни модела и начините той да влияе върху законодателството. Търси се отговор на въпросите: съразмерно и балансирано ли са уредени правомощията на българския държавен глава спрямо законодателния процес според формата на управление, зададена в „Конституцията“ от 1991 г. (парламентарна република), налага ли се засилване на правомощията му в областта на законодателния процес и какво би се променило при повече и по-силни правомощия. Цел на това изследване е да даде принос към конституционния дебат за ролята на държавния глава при действието на „Конституцията“ от 1991 г. и да предложи решения въз основа на политически и правен анализ за ролята на държавния глава при действието на четирите български конституции.