facebook

ДепартаментПраво

Процесът на отмяна на решенията на Общото събрание на корпоративните общности, изд. Сиела, 2008

Procesat.za.Otmiana_site_184x250_fit_478b24840a

Процесът на отмяна на решенията на Общото събрание на корпоративните общности, изд. Сиела, 2008

Маргарита Златарева

Други публикации

Сиела, 2008

 

Пазарното стопанство предпочита субекти с корпоративно устройство, защото автономията на учредителния договор, респ. устава, както и автономията на волята на самото ЮЛ, формирана от техните общи събрания, правят юридическото лице самостоятелен участник в гражданския и търговски оборот. Правовият ред обаче се нуждае от механизми за контролиране на автономната воля на корпорацията, затова определя правота на контрол да принадлежи на всеки неин член Именно правото на всеки член на корпоративно устроеното юридическо лице да иска отмяна на решения на общото му събрание е в центъра на последното правно изследване, което се предлага на пазара. Нарастването на броя на корпоративните общности води до увеличаване броя на съдебните процеси за отмяна на решенията на техните общи събрания.  С настоящата книга се изследва връзката между материалното право и процесуалните норми в областта на гражданското и търговското право.