facebook

ДепартаментПраво

ОРГАНИЗАЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ТЪРГОВИЯ СЪС СУРОВИНИ

surovini_184x250_fit_478b24840a

ОРГАНИЗАЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ТЪРГОВИЯ СЪС СУРОВИНИ

Катерина Йочева

Други публикации

Международноправни аспекти

Издателство Авангард прима, 2012 г.

 

В монографията авторът, редовен преподавател в департамент „Право“ на НБУ, който от дълги години работи в областта на международното право и правото на Европейския съюз, прави първи опит в българската международноправна наука за цялостно сравнително изследване на организацията на международната търговия с някои основни суровини. В обхвата на изследване попада международната регламентация по отношение на следните основни суровини от международен интерес – захар, зърно, какао, кафе, маслиново масло и трапезни маслини, тропически дървен материал, естествен каучук и юта.
 Монографията ще бъде полезна на студенти и на (юристи) лингвисти, които следва да познават установената правна терминология. Тъй като в анализа се застъпват въпроси на международното право и международните отношения, международното икономическо (и търговско) право, правото на международните договори, на международните организации и на Европейския съюз, монографията ще представлява интерес и за практикуващи юристи, историци, икономисти и политици, както и за широк кръг читатели, които се интересуват от проблемите на организацията на международната търговия със суровини.