facebook

ДепартаментПраво

Обща теория на правото, Основни правни понятия, изд. Сиби, 2007

R-Tashev-OTP_184x250_fit_478b24840a

Обща теория на правото, Основни правни понятия, изд. Сиби, 2007

Росен Ташев

Други публикации

Сиби, 2007

 

Автор: Росен Ташев

 

Тази книга е посветена на основните правни понятия, използвани в правното мислене от българските и континенталните юристи. В рамките на пет глади авторът разглежда осем основни правни понятия: източници на правото, правни норми, правни принципи, юридически факти, субективни права, юридически задължения, правни отношения, субекти на правото. Тези осем основни правни понятия служат като “пилони”, около които се изгражда “мрежата” на повече от триста правни понятия, разгледани в книгата. Този понятиен апарат  представлява със сигурност задължителният минимум, за да може юридическата общност да изгради общ език и разбиране в правния диалог. Той е в същото време първата, много важна крачка в процеса на обучение на младите юристи.