facebook

ДепартаментПраво

Новелизация на наказателно-процесуалната система с новия НПК, изд. Ромина, 2008

Manev_Novelizacia_site_184x250_fit_478b24840a

Новелизация на наказателно-процесуалната система с новия НПК, изд. Ромина, 2008

Никола Манев

Други публикации

Ромина, 2008

 

Третият по ред български Наказателно-процесуален кодекс е в сила от 29.04.2006 г. Той затвърждава националната традиция за кодификация и правната уредба на наказателно-процесуалната материя, въведена с кодексите от 1952 г. и 1974 г. Новият НПК извършва новелизация на наказателно-процесуалната уредба, като въвежда нови норми и правни институти. Повечето от тях са логично продължение на реформата  на наказателното правораздаване от последните години и като цяло не се отклоняват   от традицията на континенталната правна система. Настоящата книга е предназначена да открои някои по-важни въпроси на тази новелизация.