facebook

ДепартаментПраво

Независимост на нотариуса, "Фенея", 2006

Mateeva2_Notarius_184x250_fit_478b24840a

Независимост на нотариуса, "Фенея", 2006

Екатерина Матеева

Други публикации

"Фенея", 2006


В книгата за пръви път се изследва подробно съдържанието на принципа за независимост на нотариуса по чл. 17, ал. 1 от Закона за нотариуусите и нотариалната дейност, като в тази връзка е изяснен и професионалния статус на нотариуса по действащото законодателство.
Изследват се границите на независимостта на нотариуса и правните гаранции, които законът предвижда за обезпечаване на независимостта на нотариуса. Специално място се отделя на принципа за независимостта на нотариуса в светлината на Закона за мерките срещу изпирането на пари.
В монографията е разгледано и правното значение на принципа за независимост на нотариуса в българското законодателство.