facebook

ДепартаментПраво

Наказателно право в схеми и определения, изд. Сиела, 2008

NakPravo-shemi_site_184x250_fit_478b24840a

Наказателно право в схеми и определения, изд. Сиела, 2008

Румен Владимиров, Ралица Костадинова

Други публикации

Сиела, 2008

 

За пръв път на книжния пазар у нас курсът по Наказателно право - обща част е представен по един различен и нов начин - чрез схеми и определения. Съдържанието съответства на учебната програма в юридическите факултети в страната и има за цел да подпомогне студентите при подготовката им за семестриален и държавен изпит. Помагалото може да бъде полезно и на явяващите се на изпити за магистрати, а също да представлява интерес за всички практикуващи юристи. Към помагалото е приложена и последната редакция на НК. Авторите проф. д-р Румен Владимиров и ст. ас. Ралица Костадинова са преподаватели в НБУ.