facebook

ДепартаментПраво

Международноправен режим на употребата на сила

rejim_184x250_fit_478b24840a

Международноправен режим на употребата на сила

Видин, Благой.- София: Авангард прима, 2010 г.

Изследвания

 Употребата на сила е отрасъл на международното право, който с основание се приема за един от най-важните в правната наука. С въпросите на войната, въоръжените конфликти (от международен и немеждународен характер) и останалите случаи на употреба на въоръжена сила от държавите са свързани многобройни и тежки последици, които заягат живато на много хора.


Изследването си поставя за основна задача да изясни международноправния режим на употребата на сила. Това е нелека задача, като се има предвид, че този отрасъл на международното публично право засяга чувствителна за всички държави материя.


В труда са разглежда употребата на сила в международни въоръжени конфликти – т.е. когато в конфлекта участват поне две държави. Монографията цели да запълни празнината в българската правна литература в областта на употребата на сила и съставлява цялостно изложение на всички по-значими аспекти на международноправния режим на употребата на сила.


Монографията е полезно четиво за всички студенти, изучаващи международно право, както и за юристи и други практикуващи в области, занимаващи се с въпросите на мира и войната.