facebook

ДепартаментПраво

Медийно аудио и аудиовизуално право, изд. Фенея, 2010 г.

law_web_184x250_fit_478b24840a

Медийно аудио и аудиовизуално право, изд. Фенея, 2010 г.

Райна Николова

Други публикации

Фенея, 2010 г.

 

Предлаганият учебник по медийно аудио- и аудиовизуално право е опит да се представи цялостно радио- и телевизионната дейност като административноправно явление, както и основните аспекти на регулаторната политика в тази област, имаща за цел да защитава определени обществени интереси като културно многообразие, право на информация, медиен плурализъм, закрила на малолетните и непълнолетните лица, защита на интересите на радиослушателите и телевизионните зрители в качеството им на потребители на медийни аудио- и аудиовизуални услуги.  Изследванията са предимно теоретични, като са използвани и издаваните от медийния регулаторен орган актове в тази сфера. Съществено място е отредено на съдебната практика, която тълкува опита на надзорния орган по прилагане на Закона за радиото и телевизията. Въз основа на действащото законодателство са разгледани принципите на радио- и телевизионната дейност и основните институти на медийното аудио- и аудиовизуално право – подотрасъл на специалната част на административното право".