facebook

ДепартаментПраво

МЕЖДУНАРОДЕН ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС

-Zl-MGP_184x250_fit_478b24840a

МЕЖДУНАРОДЕН ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС

Маргарита Златарева, Издателство Сиела, 2010 г.

Научни и учебни издания

 

 

Книгата /учебник/ „Международен граждански процес” представлява групиране и подреждане на целия теоретичен, нормативен и сравнителноправен материал, необходим за овладяването на това как субектите на гражданското право в съвременния свят да получат защита на накърнени свои права извън територията, където живеят или където са регистрирани (за ЮЛ). Практикуващите юристи все по-често търсят международни правила, приложими за тази защита. Националният съдия е задължен да даде такава защита.

Книгата е предназначена за студенти, посещаващи курса „Международен граждански процес”. Но тя е необходима на всеки съдия, който трябва да сътрудничи със съдилища на други държави за връчването на съобщения и призовки и за събиране на доказателства по граждански и търговски дела в чужбина или който трябва да провежда процедурата по екзекватура. Книгата е полезна на всички практикуващи юристи, които трябва да прилагат вторичното право на ЕС направо в съдилищата при разглеждане на международни граждански дела.

Освен това правото на ЕС, превърнало се в един миг – от 1.01.2007г. в пряко приложимо право за България, съдържа наднационални съдебни процедури, които са валидни по еднакъв начин както у нас, така и на територията на всяка една държава-членка, чрез които лицето с право на иск може да потърси и събере вземането си. Книгата обсъжда и разграничава тези производства.