facebook

ДепартаментПраво

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

codecs_184x250_fit_478b24840a

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Авторски колектив с участието на Маргарита Златарева с 11 глави

Други публикации

ПРИЛОЖЕН КОМЕНТАР

Издателство Сиела,  2012г.


Мащабното издание има за цел да направи коментар на всеки текст от  Гражданския процесуален кодекс в контекста на неговото приложение от Върховния касационен съд, а в случаите, когато текстът не е достигнал до ВКС, се цитират  съдебни актове на по-ниските по йерархия съдилища. Като се има предвид  важността  на ГПК за практикуващия юрист и сравнително неговата „новост“ в измерението за действащ закон, книгата се сдобива с изключително голямо значение като помагало при преминаването по сложния лабиринт от процесуални правила.
За първи път юриспруденция и доктрина си подават ръка, за да доставят на читателя необходимата помощ при овладяване и прилагане на ГПК, независимо колко опитен или начинаещ в правото е този читател.