facebook

ДепартаментПраво

Eвропейската гражданска инициатива

korica-kateto_184x250_fit_478b24840a

Eвропейската гражданска инициатива

Катерина Йочева

Научни и учебни издания

Eвропейската гражданска инициатива

 

Катерина Йочева е родена в гр. София. Завършва международни отношения, право и английски език и литература в СУ „Св. Климент Охридски“. Автор е на монографиите „Организация на международната търговия със суровини“ (2012 г.) и „Механизми за наблюдение на изпълнението на международни договори в областта на правата на човека“ (2020 г.). Автор е и на голям брой публикации в областта на международните отношения, международното право и правото на Европейския съюз. Съставител и редактор на множество издания на правна тематика. Тя е първият в България доктор по право, защитил дисертация по право на Европейския съюз (2005 г.). Преподавател е в Нов български университет от 2005 г.

В настоящата монография се прави преглед на еволюцията, същността и правната уредба на европейската гражданска инициатива като инструмент на пряка (партиципаторна) демокрация на равнище Европейски съюз. Основната цел е монографията да помогне за повишаване на осведомеността сред заинтересованите лица и насърчаване на участието на гражданите в процеса на вземане на решения за в бъдеще.

По същество монографията е първото цялостно и задълбочено изследване, посветено на правната уредба на този инструмент в българската правна литература, и може да бъде от интерес за широк кръг читатели.