facebook

ДепартаментПраво

Академично списание “Правен преглед”

Praven_pregled_site_184x250_fit_478b24840a

Академично списание “Правен преглед”

Научни и учебни издания

Първият брой на академичното списание "Правен преглед" излиза 1996 г., като се издава по един брой в годината. В него се публикуват доклади от научни изследвания на студенти и преподаватели от програма "Право".
Разпространява се в книжарниците на НБУ.

Редакционна колегия: проф. д-р Румен Владимиров, проф. д-р Евгени Танчев, проф. д-р Поля Голева


Списание “Правен преглед”, брой 1/ 2007 г. - Съдържание
Списание “Правен преглед”, брой 1/ 2005 г. - Съдържание