facebook

ДепартаментПраво

Държавното устройство на България

Държавното устройство на България

Държавното устройство на България

Александър Гиргинов

Общоуниверситетски издания

Настоящото издание е четвъртата книга от поредицата „Българско юридическо наследство“ на Нов български университет. Целта на поредицата е да публикува трудове на видни български юристи, които са оказали влияние върху развитието на българската и световната наука за правото.

Монографията „Държавното устройство на България“ ни предоставя информация и анализ за основните институти в конституционното право, разгледани, от една страна, като развитие на световната и европейската мисъл, а от друга – като българска конституционна теория и практика. Прави впечатление изключителната ерудиция на автора, познаването на основните трудове в тази област, цитиранията на няколко езика – латински, немски, английски, френски. Александър Гиргинов не се притеснява да влиза в спор с някои от най-големите европейски и български имена в областта на конституционното право, но го прави по един елегантен начин, развивайки техните постановки и давайки своите виждания. Обстоятелството, че авторът има и политически опит като народен представител, обогатява произведението му с примери от парламентарната практика. Изчерпателно са посочени и нормативните актове, отнасящи се до всяка една от темите, разгледани в монографията.

Споровете за формата на държавно управление на България не стихват и до ден днешен. Добре е тези, които влизат в подобни дебати, да проучат предимствата и недостатъците на различните форми на държавно управление и да познават позициите на едни от най-светлите умове на страната ни. От думите на Александър Гиргинов и днес могат да се извадят поуки. Според него „България е и трябва да бъде парламентарна държава от гледище на политическата необходимост, щото парламентът, като представител на най-висшия суверенен държавен орган – народа, да има надмощие в управлението на страната. Само по тоя начин може, съобразно духа на конституцията и основния характер на държавното ни устройство, да се запази единството и хармонията в живота на държавата“.

проф. д-р Екатерина Михайлова

Съдържание

Представяне на монографията „Държавното устройство на България“
Организатори: Център за книгата и департамент „Право“
Водещ: проф. д-р Веселин Методиев
Дискутанти: проф. д-р Екатерина Михайлова, д-р Владимир Маринов и д-р Александра Трифонова

 


Година на издаване: 2021

Корици: Меки

ISBN: 9786192331696

Език: Български

Размери: 21 х 14,50

Страници: 770

Тегло: 1061 грама

Издателство: Нов български университет