facebook

ДепартаментПраво

Проекти

 • Проекти, финансирани от Централен фонд за стратегическо развитие
 •  

   

  Проекти, финансирани от Централен фонд за стратегическо развитие

   

   

 • Проекти, финансирани от външни източници
 •  

   

  Засилване на националния капацитет за ефективно изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека - ПРЕДЕФИНИРАН ПРОЕКТ 5; ДЕЙНОСТ 2

   

   

   

   

   

 • Документални интервюта за създаването на Конституцията от 1991 г. Дебатите за съдебната власт.
 • Нов български университет представя 11 документални интервюта, създадени в партньорство със Съюза на съдиите в България, в рамките на проект, финансиран от Фулбрайт България. В тях се събират свидетелства на живи участници в процеса на създаване на действащата конституция като фокусът се поставя върху темата за съдебната власт.

   

   

      

   

   

  Да разкажат за своите спомени от времето на създаването на Конституцията се съгласиха:

  • народни представители от VII Велико Народно събрание - Петър Обретенов, проф. Янаки Стоилов, Златка Русева, Мариела Митева, Георги Пирински, доц. Красен Станчев,
  • експерти, които участват като съавтори в конституционния проект, чийто текст е основата на конституцията – проф. Емилия Друмева, проф. Снежана Начева, проф. Красен Стойчев;
  • проф. Пенчо Пенев - министър на правосъдието и народен представител в VII Велико народно събрание 1990-1991 г.
  • проф. Васил Мръчков - главният прокурор на НРБ 1987-1989, заместник-председател на Държавния съвет от 18.12.1989 до разпускането 10.04.1990 и председател на законодателната комисия към 35-то Народно събрание януари-април 1990.

   

  Водещ на интервютата е проф. Екатерина Михайлова.

   

  Документалните интервюта са проведени в периода юни-ноември 2022 г. Подготовката, вкл. анализ на стенограми, протоколи, документални архиви и други проучвания, е осъществена от проф. Екатерина Михайлова и доц. Деяна Марчева.

   

  Режисирането, заснемането, обработването и монтажът на интервютата е осъществен от Радио-телевизионния център на НБУ в екип: режисьор Борислава Димова, оператори Петър Петров и Радослав Бадовя, звукорежисьор Димитър Бенков, монтажист Йосиф Кокончев.

   

   

  Документално интервю с Петър Обретенов от 14 юни 2022 г., гр. Варна. Петър Обретенов е юрист, народен представител в VII Велико Народно събрание от СДС, член на подкомисията „Съдебна власт“ към секретар на Комисията за изработване на проект за конституция на България. Понастоящем е адвокат.

   

   

   

   

  Документално интервю с проф. Снежана Начева от 15 септември 2022 г., РТЦ – НБУ. Проф. Снежана Начева е участва като съавтор в конституционния проект на експертите, текстът на който е основата на приетата през 1991 г. конституция. В периода 2006-2009 г. е конституционен съдия. Дълги години преподава конституционно право. Понастоящем е председател на Културния дом на Съюза на юристите в България

   

   

   

   

  Документално интервю с проф. Емилия Друмева от 16 септември 2022 г., РТЦ – НБУ. Проф. Емилия Друмева участва като съавтор в конституционния проект на експертите, текстът на който е основата на приетата през 1991 г. конституция. В периода 2003-2012 г. е конституционен съдия. Дълги години преподава конституционно право и е един от създателите на Юридическия факултет в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Понастоящем е секретар по правните въпроси към Президента.

   

   

   

   

  Документално интервю с проф. Янаки Стоилов от 16 септември 2022 г., РТЦ – НБУ. Проф. Янаки Стоилов е юрист, народен представител в VII Велико Народно събрание от БСП, секретар на Комисията за изработване на проект за конституция на България. Депутат е в редица парламенти в периода от 1991-2017 г. Дълги години преподава обща теория на правото и политология. Служебен министър на правосъдието е от май до октомври 2021 г. Понастоящем е конституционен съдия.

   

   

   

   

  Документално интервю с проф. Пенчо Пенев от 27 октомври 2022 г., РТЦ – НБУ. проф. Пенчо Пенев е бивш съдия и министър на правосъдието и народен представител в VII Велико нaродно събрание в периода 1990-1991 г. Конституционен съдия е в периода 1991-1997 г. След това работи като адвокат до 2004 г. Директор е на Националния институт на правосъдието два мандата от 2004 до 2011 г. Дълги години преподава конституционно право. В периода 2017-2020 г. е член на Правния съвет към Президента.

   

   

   

   

  Документално интервю със Златка Русева от 27 октомври 2022 г., РТЦ – НБУ. Златка Русева е юрист, народен представител в VII Велико Народно събрание от СДС. Тя е от групата на 39-те народните представители, които протестират срещу приемането на конституцията и на 14 май 1991 г. напускат заседанията на парламента. В периода 1997-2001 г. е заместник-министър на правосъдието. В следващите близо осемнадесет години работи като съдия в Гражданската колегия на Върховния касационен съд.

   

   

   

   

  Документално интервю с Мариела Митева от 27 октомври 2022 г., РТЦ – НБУ. Мариела Митева е юрист, народен представител в VII Велико Народно събрание от БСП. Депутат е в 37 Обикновено народно събрание (1994-1997).След това работи като адвокат. А след 2011 г. работи като експерт в Инспектората към Висшия съдебен съвет.

   

   

   

   

  Документално интервю с Георги Пирински от 27 октомври 2022 г., РТЦ – НБУ. Георги Пирински е икономист, народен представител в VII Велико Народно събрание от БСП. Дългогодишен народен представител в парламентите от 1991 г. до 2013 г., като е председател на Четиридесето Обикновено народно събрание (2005-2009). Евродепутат е в периода 2014-2019 г.

   

   

   

   

  Документално интервю с доц. Красен Станчев от 17 ноември 2022 г., РТЦ – НБУ. доц. Красен Станчев е философ и икономист, народен представител в VII Велико Народно събрание от СДС. Той е член на Съвета за икономическа политика към Президент в периода 1996-2001 г. Основател е на Института за пазарна икономика. Дългогодишен преподавател е в СУ „Св. Климент Охридски“.

   

   

   

   

  Документално интервю с проф. Васил Мръчков от 17 ноември 2022 г., РТЦ – НБУ. проф. Васил Мръчков е главен прокурор на НРБ 1987-1989 г. Той е заместник-председател на Държавния съвет от 18.12. 1989 г. до разпускането му на 10 април 1990 г., и председател на законодателна комисия към 35-то Народно събрание в периода януари-април 1990 г., и участва в подготовката на измененията на конституцията от 1971 г., които целят да подготвят демократичните промени в България. Работи дълги години като преподавател по трудово и осигурително право.

   

   

   

   

  Документално интервю с проф. Красен Стойчев от 17 ноември 2022 г., РТЦ – НБУ. проф. Красен Стойчев участва като съавтор в конституционния проект на експертите, текстът на който е основата на приетата през 1991 г. конституция. В периода 2006-2015 г. е конституционен съдия. Дълги години работи в Института за държавата и правото на БАН.

   

   

   

   

   

   

   

  Обобщен доклад за резултатите от проекта

 • Проект „Засилване на националния капацитет за ефективно изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека“
 • ПОКАНА

  ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

  ЗА ИЗБОР НА УЧАСТНИЦИ В ОБУЧЕНИЕ ОТНОСНО ПРЕПОДАВАНЕ ПО ПРАВА НА ЧОВЕКА

   

  Във връзка с предефиниран проект № 5 „Засилване на националния капацитет за ефективно изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека[1], финансиран по програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014–2021 и изпълняван oт дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека“, Министерството на правосъдието на Република България в партньорство с Норвежкия център по правата на човека към Университета в Осло и Нов български университет, департамент „Право“, се обявява конкурс за избор на участници в обучение относно преподаване на „Права на човека“ и се отправя покана до заинтересованите лица да участват в него. 

   

  1. Цел на конкурса

  Конкурсът е свързан с дейност 2 от Проекта „Изграждане на капацитет за въвеждане на обучение по Права на човека в юридическите факултети на университетите“ . Тя цели да създаде предпоставки за осигуряване на качествено преподаване по „Права на човека“ за студентите в юридическите факултети в българските университети, като предвижда, наред с друго, и серия от мерки, които да подпомогнат настоящите и бъдещи преподаватели в това начинание. Посредством конкурса следва да бъдат избрани двама представители на юридическата общност в България, чието развитие като преподаватели да бъде подкрепено чрез предоставяне на възможност за участие в обмяна на опит и получаване на методологични насоки относно преподаването по „Права на човека“.

   

  1. Обучение по Права на човека

  Обучението е едноседмично (насрочено ориентировъчно в периода 25–29.09.2023 г.). То се организира от Норвежкия център по правата на човека и ще се проведе в Университета в Осло, Норвегия. Включва демонстриране на добри практики, дискусии относно възможносите за подготовка и начините за ефективно преподаване и приключва с изнасянето на публична лекция на участниците по избрана от тях тема в областта на „Правата на човека“ пред студенти по право от Университета в Осло. Работният език е английски.

  Участието в обучението (пътни, квартирни и дневни разходи) е за сметка на бюджета на Проекта.

  1. Изисквания към кандидатите

  В настоящия конкурс могат да участват:

  • преподаватели в юридическите факултети на висшите училища в България;
  • лица с образователна и научна степен „доктор“, защитили дисертационен труд в областта на „Правата на човека“;
  • докторанти, които подготвят дисертационен труд в областта на „Правата на човека“;
  • лица с висше образование по специалността „Право“ с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“, както и студенти в юридически факултет с изявени интереси и постижения в областта на „Правата на човека“;

   

  1. Документи за кандидатстване

  Кандидатите в настоящия конкурс представят следните документи:

  4.1. заявление за участие в конкурса на български език (свободен текст);          

  4.2. подробна автобиография на английски език;

  4.3. мотивационно писмо на английски език.

  Кандидатите в настоящия конкурс, които не са преподаватели в юридическите факултети на висшите училища в България, могат да бъдат поканени да представят допълнително кратка презентация по избран от тях проблем в областта на Правата на човека на английски език.

  Препоръчително е автобиографията на кандидатите да съдържа подробно описание на професионалната им компетентност и интереси в областта на „Правата на човека“, удостоверена с документи или с посочване на интернет-страници за съответните събития.

  Доказателствата могат да бъдат представени на чужд език.

   

  1. Срок за подаване на документите за кандидатстване

  Крайният срок за подаване на документите за кандидатстване е 23:59 часа на 28.08.2023 г., понеделник.

  1. Начин на подаване на документите за кандидатстване

  Документите за кандидатстване се изпращат на следния електронен адрес: edimitrova@nbu.bg.

   

  1. Ред за провеждане на конкурса

  Конкурсът се провежда от Комисия, назначена от ръководителя на Проекта.

  Комисията оценява постъпилите документи за кандидатстване и документира оценката си в оценителна таблица.

  Кандидатите ще бъдат уведомени за резултата от конкурса на посочен от тях имейл в срок от 4 работни дни, считано от деня, в който е изтекъл срокът за подаване на документи за кандидатстване.

   

  1. Защита на личнита данни

  Предоставените лични данни на кандидатите се събират, обработват и съхраняват от Министерството на правосъдието на Република България, дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека“, и Нов български университет, департамент „Право“, за целите на провеждане на настоящия конкурс при спазване на правото на Европейския съюз и законодателството в Република България относно защитата на личните данни.

   

   

  [1] рег. № 93-00-77/04.03.2020 г.