facebook

ДепартаментПраво

проф. д-р Росен Ташев

проф. д-р Росен Ташев

Проф. д-р Росен Ташев е роден на 7 септември 1953 г. в гр. София. Завършва Софийския университет, където през 1989 г. защитава докторска дисертация на тема „Тълкуването в правото“. Две години по-късно получава научна степен „доцент“ с хабилитационен труд на тема „Новите източници в българското право“. През 2007 г. получава научна степен „професор“ с хабилитационен труд на тема „Теория на правната система“. Правен експерт към Агенция на ООН за защита на бежанците UNHCR и по проекти на неправителствени организации за защита правата на човека.
Проф. Ташев е с дългогодишен преподавателски опит, като в Нов български университет преподава курса Обща теория на правото в периода 2002–2010 г.
Починал на 4 юни 2014 г.