facebook

ДепартаментПраво

проф. д-р Петко Попов

проф. д-р Петко Попов

Проф. д-р Петко Попов е роден на 1 април 1932 г. Завършва Юридическия факултет на Софийския университет. През 1955 г. защитава докторска дисертация на тема „Членствено правоотношение в жилищно-строителната кооперация“. Специализира във: Франция, СССР, Германия. От 1955 до 1961 г. е районен прокурор в Кубрат и заместник окръжен прокурор в Разград.
В Нов български университет преподава в периода 2000–2003 г. и е титуляр на курсовете: Търговско право и Сравнително търговско право.
Починал на 17 март 2011 г.