ДепартаментПраво

Преподаватели

доц. д.н. Тодор Коларов

доц. д.н. Тодор Коларов

доц. д-р Венцислава Желязкова

доц. д-р Венцислава Желязкова

доц. д-р Деница Топчийска

доц. д-р Деница Топчийска

доц. д-р Ивайло Стайков

доц. д-р Ивайло Стайков

доц. д-р Катерина Йочева

доц. д-р Катерина Йочева

доц. д-р Петя Неделева

доц. д-р Петя Неделева

доц. д-р Ралица Костадинова

доц. д-р Ралица Костадинова

доц. д-р Цветалина Петкова

доц. д-р Цветалина Петкова

гл. ас. д-р Александър Андреев

гл. ас. д-р Александър Андреев

гл. ас. д-р Гинка Симеонова

гл. ас. д-р Гинка Симеонова

гл. ас. д-р Деяна Марчева

гл. ас. д-р Деяна Марчева

гл. ас. д-р Елена Недялкова

гл. ас. д-р Елена Недялкова