facebook

ДепартаментПраво

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ТРИДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ“

 


10.12.2019 09:00 ч.
Корпус 1, Зала 210


Организатор:
Департамент „Право“


Организационен комитет:
проф. д-р Екатерина Михайлова
доц. д-р Катерина Йочева
доц. д-р Цветалина Петкова
гл. ас. д-р Емилия Димитрова
гл. ас. д-р Ралица Костадинова
гл. ас. д-р Силвия Цонева


Участници:
Преподаватели и студенти от различни ВУЗ-ове у нас и в чужбина, представители на практиката, магистрати и други заинтересовани лица


Научната конференция се организира по повод на тридесетата годишнина от приемането през 1989 г. на Конвенцията за правата на детето. Целта на конференцията е да предизвика международна академична дискусия във връзка със значима за съвременното общество тема, каквато е правната закрила на най-уязвимата част от човечеството – децата, като предостави форум за анализ на различните аспекти от тази закрила.

 

ПРОГРАМА