facebook

ДепартаментПраво

Актуално

mitropolit-simeon_678x410_crop_478b24840a
06.11.2023 16:20

Съвместен общоуниверситетски семинар „Българска памет и съвест за тоталитарната държава – исторически и юридически разказ“

Шпионски игри. Един български епископ на разузнавателна мисия в Америка.

Корпус 1, зала 210Организатори:
департамент „Право“ и департамент „История“


Лектор:
проф. Момчил Методиев, д. н.


Модератор:
проф. Райна Николова, д. н.Участници:
проф. д-р Екатерина Михайлова, проф. д-р Веселин Методиев, проф. д-р Веселин Вучков, проф. Момчил Методиев, д. н.; проф. Райна Николова, д. н., доц. д-р Живко Лефтеров, доц. д-р Светла Янева и други преподаватели и студенти от Нов български университет


Изданието на семинара е посветено на митрополит Симеон Западно- и Средноевропейски (1926-2016).


Проф. Момчил Методиев, д. ф. н., завършва Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 1995 г. със специализация по обща средновековна история, а през 2002 г. в същия факултет защитава и докторска дисертация на тема „Еволюция на папската институця (началото на IV-началото на VII в.)“. Научната степен „доктор на науките“ му е присъдена през 2010 г. след защита на дисертация на тема „Православната църква и комунистическият режим в България“.

В периода 1997-2007 г. работи като дипломат в Министерство на външните работи, а преди това – като архивист в Централния държавен архив и учител в Софийската духовна семинария.

Специализирал е Кореистика в Университета „Йонсей“ в Сеул, Република Корея, както и международни отношения в Института „Клингендал“ в Хага, Холандия. Преводач е на текстове от областта на съвременната църковна история и богословие, сред които енциклики и насърчения на папа Франциск, както и на „Автобиографията“ на Г. К. Честъртън. Изследователските му интереси са свързани с църковната история и историята на комунизма в България, както и в сравнителна перспектива. От 2007 г. е главен редактор на „Християнство и култура“, от 2008 г. е изследовател към Института за изследване на близкото минало, а от 2017 г. е и академичен консултант към организацията „Софийска платформа“. Ръководител на департамент „История“ на НБУ.