facebook

ДепартаментПраво

Актуално

1366993_678x410_crop_478b24840a
13.11.2023 14:40

Месец на публичната администрация в НБУ

ПРОГРАМА

 

ЦИКЪЛ ОТ ПУБЛИЧНИ ЛЕКЦИИ ПОД НАДСЛОВ

„МЕСЕЦ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В НБУ“

 

Организатори: департамент „Право“ и департамент „Администрация и управление“, Нов български университет

 

 

 1. 13 ноември 2023 г. (понеделник), 14.40 - 16.10 часа, 210 аудитория, корпус
  Откриване на „Месец на публичната администрация в НБУ“
  доц. д-р Атанас Славов, министър на правосъдието на Република България
  проф. д-р Веселин Вучков, ръководител на департамент „Право“, НБУ;

проф. д-р Кристиян Хаджиев, ръководител на департамент „Администрация и управление, НБУ.

 

 1. 14 ноември 2023 г. (вторник), 40 – 11.10 часа, 205 аудитория, корпус 1

Лектор: Лилия Симеонова, заместник председател на Национално бюро за правна помощ на тема „Националното бюро за правна помощ и българската адвокатура в полза на обществото“.

 

 1. 15 ноември 2023 г. (сряда), 9.40 - 11.10 часа, 409 аудитория, корпус 1:
  Лектор: Мехти Меликов, директор на дирекция „Авторско право и сродните
  му права“ в Министерство на културата на тема: „Нарушаване на авторското
  право в казуса с „превода“ на български език на романа „Под игото“.

 

 1. 20 ноември 2023 г. (понеделник), 14.40 - 17.50 часа, 210 аудитория, корпус 1:
  Лектор: Николай Ангелов, съдия във Върховния административен съд на Република България на тема: „Ролята на Хартата на основните права на Европейския съюз за
  ефективността на публичната администрация и правосъдието на Европейския
  съюз“.

 

 1. 21 ноември 2023 г. (вторник), 00 ч. - 14.30 ч., 210 аудитория, корпус 1

Лектор: Петя Петрова, секретар на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при МС на тема: „Държавната политика за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“.

 

 1. 24 ноември 2023 (петък), 14.40 – 16.10 ч., 210 аудитория, корпус 1

Лектор: Христо Аламинов, началник отдел „Международно сътрудничество и управление на проекти“, Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

 

 1. 01 декември 2023 г. (петък), 30 – 11.10 ч., 409 аудитория, корпус 1

Лектор: Милен Трифонов, отдел „Обучение“ в дирекция „Човешки ресурси“, Централно управление на Национална агенция за приходите на тема: „Данъчни измами“.

 

 1. 05 декември 2023 г. (вторник), 13:00 ч. - 14:30 ч., 210 аудитория, корпус 1

Студентска дискусия на тема: „Принципът за съразмерност при упражняване на дейността на административните органи“ с участници: студенти от втори курс.

 

 1. 11 декември 2023 г. (понеделник), 14.40 – 16.10 часа, 210 аудитория, корпус 1

Лектор: доц. д-р Михаил Груев, председател на Държавна агенция „Архиви“ на тема: „Държавни архиви и публична администрация“.

 

 1. 12 декември 2023 (вторник), 13:00 ч. - 14:30 ч., 210 аудитория, корпус 1

Лектор: Милена Коцева, директор на дирекция „Процесуално представителство пред ЕСПЧ“ в Министерство на правосъдието на тема: „Процесуалното представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека“.

 

Модератори: проф. д-р Веселин Вучков, проф. д. н. Райна Николова, доц. д-р Гинка Симеонова, доц. д-р Деница Топчийска, гл. ас. д-р Памела Бучкова.

 
Целта на събитието, което стартира като инициатива по повод навършване на 25 години от приемането на Закона за администрацията, е студентите да се запознаят с дейността, структурата и правомощията на публичната администрация в България, като по този начин насочим вниманието им към нейната основна роля в осъществяване на държавното управление.


Идеята е посредством публични лекции на представители на публичната администрация и представяне на интересни теми и казуси, свързани с дейността на органите на публичната администрация, да спомогнем заедно студентите в НБУ да разберат и оценят важността на работата на публичната администрация у нас.